[1]
K. Pawlak i W. Poczta, „Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA”, PRS, t. 19, nr 4, s. 93–102, grudz. 2019.