[1]
K. Pawlak i K. Sowa, „Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE”, PRS, t. 20, nr 3, s. 26–35, wrz. 2020.