[1]
J. Jaroszewska i W. Rembisz, „Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER)”, PRS, t. 18, nr 2, s. 105–116, cze. 2018.