[1]
F. Kłobukowski, M. Skotnicka, i M. Śmiechowska, „Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym”, PRS, t. 18, nr 2, s. 140–148, cze. 2018.