[1]
K. Łukiewska i M. Juchniewicz, „Bariery rozwoju gospodarstw rolnych użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, PRS, t. 18, nr 2, s. 207–217, cze. 2018.