[1]
K. Żmija, „Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą”, PRS, t. 18, nr 2, s. 342–352, cze. 2018.