[1]
K. Pawlak, „Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym”, PRS, t. 18, nr 3, s. 248–261, wrz. 2018.