[1]
R. Mroczek, „Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku”, PRS, t. 18, nr 4, s. 23–37, grudz. 2018.