[1]
A. Zalewski, „Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej”, PRS, t. 18, nr 4, s. 50–59, grudz. 2018.