[1]
J. Bednarz i M. Zuba-Ciszewska, „Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?”, PRS, t. 18, nr 4, s. 112–121, grudz. 2018.