[1]
W. Kołodziejczak, „Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016”, PRS, t. 18, nr 4, s. 270–283, grudz. 2018.