[1]
P. Kułyk i Łukasz Augustowski, „Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA”, PRS, t. 18, nr 4, s. 295–303, grudz. 2018.