[1]
W. Kuźniar i M. Kawa, „Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności”, PRS, t. 18, nr 4, s. 304–312, grudz. 2018.