[1]
K. Pawłowski, „Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu”, PRS, t. 18, nr 4, s. 382–394, grudz. 2018.