[1]
W. Sobczak i R. Zbyrowski, „Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej”, PRS, t. 18, nr 4, s. 426–436, grudz. 2018.