[1]
M. Kosicka-Gębska, J. Gębski, M. Jeznach, K. Kwiecińska, i A. Tul Krzyszczuk, „Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych”, PRS, t. 17, nr 1, s. 95–105, mar. 2017.