[1]
K. Pawlak, „Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA”, PRS, t. 17, nr 2, s. 199–210, cze. 2017.