[1]
W. Rembisz i A. Waszkowski, „Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie”, PRS, t. 17, nr 2, s. 211–223, cze. 2017.