[1]
A. Syp, „Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014”, PRS, t. 17, nr 2, s. 244–255, cze. 2017.