[1]
S. Jacková, Ľudmila Dobošová, M. Kadlečíková, i Z. Kapsdorferová, „Food Security and Self-Sufficiency in Europe”, PRS, t. 17, nr 4, s. 111–119, grudz. 2017.