[1]
M. Skotnicka, F. Kłobukowski, i M. Śmiechowska, „Prospects for Development of Highly Satiating Foods in Poland”, PRS, t. 17, nr 4, s. 280–291, grudz. 2017.