[1]
A. Andrzejuk, „Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich”, PRS, t. 16, nr 1, s. 25–35, mar. 2016.