[1]
P. Jałowiecki i A. Kowalewski, „Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012”, PRS, t. 16, nr 1, s. 118–128, mar. 2016.