[1]
W. Kołodziejczak, „Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej”, PRS, t. 16, nr 1, s. 129–141, mar. 2016.