[1]
P. Kramarz, „Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej”, PRS, t. 16, nr 1, s. 142–148, mar. 2016.