[1]
D. Pasińska, „Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym”, PRS, t. 16, nr 1, s. 187–198, mar. 2016.