[1]
S. Stańko i A. Mikuła, „Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce”, PRS, t. 16, nr 1, s. 234–244, mar. 2016.