[1]
P. Cymanow, „Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich”, PRS, t. 16, nr 2, s. 47–54, cze. 2016.