[1]
J. Jaroszewska i K. Prandecki, „Znaczenie «zazielenienia» w zapewnieniu różnorodności biologicznej”, PRS, t. 16, nr 3, s. 110–120, wrz. 2016.