[1]
W. Kołodziejczak, „Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych”, PRS, t. 16, nr 3, s. 199–211, wrz. 2016.