[1]
P. Kułyk, „Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE”, PRS, t. 16, nr 3, s. 232–242, wrz. 2016.