[1]
J. Kolpiński, J. Smagacz, i J. Stalenga, „Wpływ możliwych zmian struktury i poziomu intensywności produkcji na produkcyjność roślin i siłę oddziaływań środowiskowych w perspektywie 2030 roku”, PRS, t. 22, nr 2, s. 4–16, cze. 2022.