[1]
M. Jarczok-Guzy, „Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju”, PRS, t. 22, nr 3, s. 18–32, wrz. 2022.