[1]
M. Rosińska-Bukowska, „Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych”, PRS, t. 14, nr 1, s. 97–107, mar. 2014.