[1]
K. Pawlak, „Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej”, PRS, t. 14, nr 2, s. 170–184, cze. 2014.