[1]
J. Kisielińska, „Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012”, PRS, t. 14, nr 3, s. 85–97, wrz. 2014.