[1]
D. Komorowska, „Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa”, PRS, t. 14, nr 3, s. 98–110, wrz. 2014.