[1]
J. Kufel, „Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej”, PRS, t. 14, nr 3, s. 130–139, wrz. 2014.