[1]
A. Faber i Z. Jarosz, „Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny”, PRS, t. 23, nr 1, s. 4–18, mar. 2023.