[1]
A. Artyszak, „Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce”, PRS, t. 13, nr 3, s. 7–15, wrz. 2013.