[1]
E. Kacperska, „Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi”, PRS, t. 13, nr 3, s. 104–116, wrz. 2013.