[1]
J. Krzyżanowski, „Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa”, PRS, t. 13, nr 3, s. 145–159, wrz. 2013.