[1]
P. Nowaczyk, „Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej”, PRS, t. 13, nr 3, s. 172–182, wrz. 2013.