[1]
P. Cymanow i A. Florek-Paszkowska, „Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi”, PRS, t. 15, nr 2, s. 26–34, cze. 2015.