[1]
M. Parlińska, „Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego”, PRS, t. 15, nr 1, s. 77–83, mar. 2015.