[1]
J. Krzyżanowski, „Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego”, PRS, t. 11, nr 4, s. 125–128, grudz. 2011.