[1]
A. Szczukocka, „Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej”, PRS, t. 12, nr 2, s. 114–122, cze. 2012.