[1]
J. Krzyżanowski, „Are export refunds necessary?”, PRS, t. 10, nr 3, s. 41–46, wrz. 2010.