[1]
J. Majewski, „Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa”, PRS, t. 9, s. 110–118, grudz. 2009.