[1]
R. Pietrzykowski, „Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, PRS, t. 9, s. 140–147, grudz. 2009.